Energiewijk 2050 - Partners

Klimaatteam Roeselare 

De stad Roeselare is projectpartner binnen het project StronghouseStronghouse wil op basis van de human centered design methodologie nieuwe strategieën ontwikkelen om energievernieuwing te financieren, organiseren, implementeren alsook producten, diensten en processen overnemen waarmee de ecologische voetafdruk van woningen in particulier bezit in het Noordzeegebied. Binnen dit project wordt een projectleider aangeworven voor de komende drie jaar waarmee nauw kan samengewerkt worden binnen Beveren-Roeselare en DITUR. Gezamenlijk worden instrumenten ontwikkelt en verbetert mbt data extrapolatie, energiebeheer, duurzaamheidsdoelstellingen op wijkniveau, opschaling naar andere partners, meergezinswoningen, enz..