Over Thuiswest

Vier sociale huisvestingsactoren, namelijk Bouwmaatschappij De Mandel, IZI wonen, Sociaal Verhuurkantoor regio Izegem en Sociaal verhuurkantoor Regio Roeselare, bundelen hun krachten en vormen sinds 1 juli 2023 de nieuwe woonmaatschappij Thuiswest.

Met deze fusie is Thuiswest hét aanspreekpunt voor alle sociale woonvragen in maar liefst 14 gemeenten, van sociaal huren, kopen tot sociale verhuring. Bovendien is de woonmaatschappij verantwoordelijk voor het beheer van ruim 6600 woningen, waarbij kwaliteit en betaalbaarheid centraal staan.

De naam "Thuiswest" is niet alleen een woordspeling op het bekende gezegde "oostwest, thuis best", maar ook een verwijzing naar de ligging van deze 14 gemeenten in het hart van West-Vlaanderen. Thuiswest vertegenwoordigt zoveel meer dan alleen een huis of een thuis.

Met de slogan "Woonoplossingen als sleutel voor de toekomst" benadrukt de woonmaatschappij haar missie om woonsucces te bieden aan de inwoners van deze regio.

Onze missie

Thuiswest biedt woonoplossingen aan voor mensen met een bescheiden inkomen. We doen dit door een divers aanbod van betaalbare, kwalitatieve en duurzame woningen in een aangename woonomgeving te realiseren voor huurders en kopers, en door bemiddeling bij het toekennen van leningen. We werken hiervoor samen met onze partners in het woon- en welzijnsbeleid.

Onze visie: welke ambities willen wij waarmaken?

Wij willen door de bouw, herbouw en renovatie van betaalbare, kwalitatieve en duurzame wooneenheden tegemoet komen aan de nood aan sociale huisvesting in ons werkingsgebeid.

Wij willen aangename woonomgevingen creëren waar alle bewoners zich thuis voelen:

  • We creëren een divers aanbod van goed onderhouden woningen in een uitnodigende buurt.
  • We bieden voldoende ondersteuning en begeleiding aan huurders die dit nodig hebben.
  • We ondernemen en ondersteunen acties die de sociale samenhang bevorderen.

Wij willen een goede huisbaas zijn voor onze huurders door voldoende voeling te houden met onze huurders, door de huurdersparticipatie te verhogen, en door onze dienstverlening af te stemmen op de behoeften van al onze huurders.

Wij willen een gezonde financiële organisatie zijn, door in te zetten op een efficiënt en effectief beheer van ons patrimonium en onze financiële middelen, met een concrete en realistische (financiële) planning op lange termijn.

Wij willen een organisatie zijn waar we samen de ambities van Thuiswest waarmaken in een sfeer van vertrouwen, waardering, positiviteit en groei.

We willen een professionele en loyale partner zijn voor alle betrokkenen in het woon- en welzijnsbeleid.

Onze waarden: waar hechten wij belang aan bij de uitvoering van onze missie en visie?

Thuiswest wil een professionele organisatie zijn met aandacht voor de klant, de partners en de medewerkers.  

We hechten hierbij grote waarde aan transparante communicatie, objectiviteit, expertise, samenwerking en betrokkenheid.