Meld een inbreuk

Je kan een melding doen over inbreuken die gebaseerd zijn op informatie die je op de werkomgeving verkreeg. Een melding is iets anders dan een klacht. Om over een inbreuk te spreken, moet het gaan over een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is, of die de regelgeving schendt. 

Zoals inbreuken in het domein van o.a.:

 • Overheidsopdrachten
 • Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • Productveiligheid en productconformiteit;
 • Vervoersveiligheid
 • Milieubescherming
 • Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid ;
 • Consumentenbescherming ;
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens (GDPR) en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 • Bestrijding van belastingfraude;
 • Sociale fraudebestrijding.

Meer informatie over de klokkenluidersregeling kan je vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Wie kan een inbreuk melden?

Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie verkreeg over inbreuken kan een melding maken. Het gaat dus ruimer dan enkel personeelsleden van Thuiswest. Ook externen die via hun werk met Thuiswest in contact komen, kunnen een melding maken. De klokkenluider kan een (ex-)werknemer, sollicitant, vrijwilliger, stagiair of zelfstandige werkzaam in de onderneming, aandeelhouders, bestuurders zijn, maar ook iemand die werkt onder toezicht en leiding van (onder-)aannemers en leveranciers, enz.

Welke bescherming?

Bij een melding heb je de keuze om je naam bekend te maken als melder, of anoniem te blijven. Meld je anoniem, dan wordt je identiteit niet bekend gemaakt. Meld je niet anoniem en maak je je naam bekend, dan wordt je identiteit beschermd.

Meldingen die via onderstaand formulier worden doorgestuurd, worden enkel doorgestuurd naar de vertrouwenspersoon van Thuiswest.

Hoe maak je een melding?

Meldingen kunnen via het onderstaande contactformulier of via brief t.a.v. onze vertrouwenspersoon.