De Mandel, IZI Wonen, SVK Regio Roeselare en SVK Regio Izegem slaan de handen in elkaar en worden Thuiswest vanaf 1 juli 2023.

Thuiswest wil een aangename woonomgeving creëren waar iedereen zich thuis voelt. Samen met jullie gaan we voor een divers aanbod van kwalitatieve woningen in een uitnodigende buurt. Thuiswest is actief in 14 verschillende gemeenten en wordt het enige aanspreekpunt voor sociale woonvragen in uw gemeente. Zo willen we de dienstverlening duidelijker en eenvoudiger maken.

Hier vindt u een antwoord op de meest voorkomende vragen. Er zal op korte termijn namelijk weinig veranderen voor de kandidaat-huurders, huurders, kandidaat-kopers, kopers en eigenaars. Zijn er toch zaken die in de toekomst zouden wijzigen? Dan zullen we u uiteraard van alles op de hoogte brengen.

Alle dienstverlening van Thuiswest is verhuisd naar Groenestraat 224, 8800 Roeselare. Open op dinsdag van 9u00 - 12u00 en donderdag van 9u00 - 12u00 en van 13u00 - 16u00.
Aangepaste telefoonregeling: Thuiswest is van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 10 november enkel telefonisch bereikbaar in de voormiddag van 8u30 - 12u00.

Kandidaat-huurders:

foto kandidaat-huurders

Het Centraal inschrijvingsregister

Vanaf 3 januari 2024 zullen kandidaat-huurders zich niet langer via de Woonmaatschappij kunnen inschrijven voor de wachtlijst van een sociale woning. Kandidaat-huurders kunnen zich dan zelf registreren via een digitaal webplatform, volledig digitaal en veilig. Het agentschap Wonen in Vlaanderen beheert dit Centraal Inschrijvingsregister (CIR).

Inschrijven is mogelijk vanaf 3 januari 2024 via de website www.vlaanderen.be/sociaalhuren.

Ik wens mij in te schrijven als kandidaat-huurder

Om ervoor te zorgen dat de bestaande wachtlijsten van Thuiswest gecentraliseerd worden in het CIR, is er een periode ingelast van 1 november 2023 tot en met 2 januari 2024 waarin de Woonmaatschappij zelf geen inschrijvingen meer kan verwerken.

Thuiswest informeert je graag in deze overgangsperiode. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief wordt de kandidaat-huurder op de hoogte gebracht van alle belangrijke informatie en stappen, zoals bijvoorbeeld de tijdige installatie van Itsme.

Blijft mijn kandidatuur voor een sociale woning actief?

Ja, er verandert niets aan jouw kandidatuur. Je blijft een kandidaat-huurder voor een sociale woning. Het blijft bovendien belangrijk om alle correspondentie en communicatie vanuit je bekende sociale woonactor tijdig te blijven beantwoorden om een actieve kandidaat-huurder te blijven.

Hoe kan ik mijn plaats op de wachtlijst controleren?

Vanwege een grote softwareaanpassing, waarbij de systemen van de voormalige huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren worden samengevoegd tot één systeem, is het nu niet langer mogelijk om de wachtlijst te raadplegen op de website van De Mandel. Vanaf 3 januari zullen de huidige wachtlijstposities voor heel Vlaanderen te zien zijn op de website www.vlaanderen.be/sociaalhuren.

Gedurende deze periode zullen onze toewijzingsprocedures gewoon doorgaan.

Wat bij wijzigingen van jouw kandidatuur?

Indien je nog kandidaat-huurder bent bij een van de vier voormalige woonmaatschappijen (De Mandel, SVK Regio Roeselare, SVK Regio Izegem of IZI Wonen), kun je vanaf 3 januari 2024 jouw dossier zelf aanpassen in het Centraal Inschrijvingsregister (CIR). Het is raadzaam om dit te doen telkens wanneer er wijzigingen zijn in jouw gegevens. Van 1 november 2023 tot en met 1 januari is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen in jouw dossier.

Huurders

Kan ik blijven huren?

JA! Er wijzigt niets aan uw huurcontract. De voorwaarden van uw huurovereenkomst blijven dezelfde.

Kan ik nog steeds bij mijn gekende contactpersoon terecht?

Voorlopig kunt u zich nog steeds richten tot de gekende contactpersonen via de gekende kanalen. Het is mogelijk dat er in de toekomst enkele verschuivingen zullen gebeuren in de taken van de medewerkers. Indien dit het geval is, informeren we u hier tijdig over.

foto huurders

Eigenaars

foto eigenaars

Wijzigt er iets aan mijn huurcontract?

De voorwaarden van uw bestaande huurovereenkomst wijzigen niet. Uw huurovereenkomst zal automatisch overgedragen worden naar de woonmaatschappij. Uw huurovereenkomst met alle bepalingen; bv. de opzegmogelijkheden, duurtijd, huurprijs, … blijft vallen onder de Woninghuurwet of het Vlaams Woninghuurdecreet (afhankelijk van opstartdatum hoofdhuurcontract). Thuiswest zal ook uw intredende plaatsbeschrijving overnemen.

Blijft mijn woningbeheerder actief?

Voor actuele vragen kunt u nog steeds terecht bij uw gekende woningbeheerder. Deze medewerker blijft actief uw dossier opvolgen. Het is mogelijk dat er in de toekomst enkele verschuivingen plaats vinden in de taken of dossiers van de medewerkers. Indien dit het geval is, informeren we u hier tijdig over.

Wat met financiële en andere voordelen?

U behoudt de huidige voordelen die gekoppeld zijn aan uw samenwerking met het SVK (in de toekomst Woonmaatschappij Thuiswest):

  • het verlaagd tarief registratierechten van 7% bij verwerving van een woning om die via de woonmaatschappij sociaal onder te verhuren
  • het verlaagd btw-tarief voor nieuwbouw van 12%
  • het verlaagd tarief onroerende voorheffing van 2,4%.

Bij het renoveren en/of energiezuiniger maken van uw woning behoudt u ook een financieel voordeel om een renovatiepremie aan te vragen.

Kandidaat-kopers

Blijf ik kandidaat-koper?

JA! Er wijzigt niets aan uw kandidatuur. U blijft kandidaat-koper voor een sociale koopwoning. Ook Thuiswest zal zich blijven inzetten voor mensen met een beperkt inkomen die een sociale koopwoning willen aankopen.

Kan ik nog steeds bij mijn gekende contactpersoon terecht

Voorlopig kunt u zich nog steeds richten tot de gekende contactpersonen via de gekende kanalen. Als uw contactpersoon in de toekomst verandert, dan brengen we u uiteraard op de hoogte.

foto kandidaat-kopers

Dagelijks bestuur & bestuursorgaan

foto persartikel 4 juli 2023
Joachim Jonckheere   Lid
Bart Wenes   Voorzitter
Nathalie Folens   Directeur klanten
Machteld Demeulenaere   Algemeen directeur
Ine Debruyne   Lid
Tom Verbeke   Ondervoorzitter
Stefanie Vandenabeele   Adjunct directeur
foto persartikel 4 juli 2023

Achterste rij (5): Stefanie Vandenabeele, Nathalie Folens, Loes Vandromme, Ine Debruyne en Peter Vantomme.

Voorste rij (12): Joachim Jonckheere, Frederik Demeyere, Sherley Beernaert, Marnick Lauwers,  Bart Wenes, Katrien Vandecasteele, Joeri Deprez, Machteld Demeulenaere, Tom Verbeke, Michèle Hostekint, Steven Bogaert, Geert Dessein.

Linda Devisch (Ardooie) ontbreekt op de foto

Lees het persartikel

PERSBERICHT - Roeselare 4 juli 2023

Thuiswest, de nieuwe woonmaatschappij die streeft naar een betaalbaar en aangenaam (t)huis voor iedereen.

Roeselare, 1 juli 2023

Vier vooraanstaande sociale huisvestingsactoren, namelijk Bouwmaatschappij De Mandel, IZI wonen, Sociaal Verhuurkantoor regio Izegem en Sociaal verhuurkantoor Regio Roeselare, bundelen hun krachten en vormen vanaf 1 juli 2023 de nieuwe woonmaatschappij "Thuiswest".

Met deze fusie zal Thuiswest een belangrijk aanspreekpunt worden voor alle sociale woonvragen in maar liefst 14 gemeenten (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Poperinge, Roeselare, Staden, Torhout, Vleteren, Zonnebeke).  Bovendien zal de woonmaatschappij verantwoordelijk zijn voor het beheer van ruim 6600 woningen, waarbij kwaliteit en betaalbaarheid centraal staan.

De naam "Thuiswest" is niet alleen een woordspeling op het bekende gezegde "oostwest, thuis best", maar ook een verwijzing naar de ligging van deze 14 gemeenten in het hart van West-Vlaanderen. Thuiswest vertegenwoordigt zoveel meer dan alleen een huis of een thuis.
Met de slogan "Woonoplossingen als sleutel voor de toekomst" benadrukt de woonmaatschappij haar missie om woonsucces te bieden aan de inwoners van deze regio. Thuiswest streeft ernaar om met een team van 95 toegewijde medewerkers een aangename woonomgeving te creëren waar iedereen zich thuis voelt.

Thuiswest is vastberaden om haar ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken onder de deskundige leiding van Algemeen Directeur Machteld Demeulenaere en Voorzitter van de Raad van Bestuur Bart Wenes.
De nieuwe organisatie zal een breed scala aan diensten aanbieden, waaronder advies, begeleiding en sociale initiatieven, om een warme en inclusieve woonomgeving te creëren.

"Met Thuiswest willen we de sleutel zijn tot een mooie toekomst voor onze huurders en kandidaat-huurders", aldus algemeen directeur Machteld Demeulenaere. "We geloven dat een kwaliteitsvolle en betaalbare woning de basis vormt voor groei, geluk en welzijn. Thuiswest zal zich inzetten om dit mogelijk te maken voor iedereen in de 14 gemeenten van ons werkingsgebied."

Voorzitter Bart Wenes voegt toe: "Thuiswest symboliseert niet alleen een fysieke plek om te wonen, maar ook een gevoel van veiligheid, verbondenheid en geluk. We kijken ernaar uit om samen te werken met onze stakeholders om zo een positieve impact te creëren en een beloftevolle toekomst op te bouwen."

Thuiswest is vanaf 1 juli 2023 operationeel en is vastbesloten om een voortrekkersrol te spelen in de sociale huisvestingssector, waarbij woongeluk en woonoplossingen als sleutel voor de toekomst centraal staan.

Op de website www.thuiswest.be staan de antwoorden op de meest voorkomende vragen omtrent sociaal wonen per doelgroep (kandidaat-huurders, huurders, kandidaat-kopers, kopers en eigenaars).


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Machteld Demeulenaere
Algemeen Directeur
e-mailadres  (info@thuiswest.be)

TOP