Toegankelijkheidsverklaring

Woonmaatschappij Thuiswest wil haar website www.thuiswest.be toegankelijk maken voor iedereen. We volgen daarbij het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.

Waarop is deze verklaring van toepassing?

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.thuiswest.be.

In hoeverre leeft Thuiswest de richtlijnen na?

De Web content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de richtlijnen op het gebied van webtoegankelijkheid. De website van Thuiswest moet volgens de regelgeving voldoen aan WCAG 2.1.

De website van Woonmaatschappij Thuiswest is in 2015 volledig vernieuwd, waarbij toegankelijkheid een belangrijk criterium was. Midden 2020 is de volledige website www.thuiswest.be getest op webtoegankelijkheid volgens de bepalingen van WCAG 2.1. Informatie over de toegankelijkheid is na de test in deze toegankelijkheidsverklaring opgenomen.

De website www.thuiswest.be voldoet op 23 september 2020 gedeeltelijk aan de bepalingen van WCAG 2.1. Op enkele punten is onze website nog niet conform.

Feedback en contactgegevens

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Als je nog zaken vindt die niet toegankelijk zijn, dan kan je ons dit melden via info@thuiswest.be. Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden over de manier waarop we jouw feedback over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan je een klacht indienen bij onze klachtendienst.
Ga je niet akkoord met het antwoord van onze klachtendienst? Dan kan je terecht bij de Vlaamse ombudsdienst.

Wanneer is deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld?

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 30 september 2020.