Dienst Klantenondersteuning

De dienst Klantenondersteuning staat in voor de opvolging van de 'sociale' klachten, huurdersbegeleidingen, het organiseren van de huurdersadviesraad, de communicatie met huurders, met de meldpunten en het informatiebeleid.

In eerste instantie wil de dienst Klantenondersteuning er zijn voor de huurders en luisteren naar de zaken die leven bij huurders. Als er problemen zijn, dan proberen we huurders vanuit onze dienst verder te helpen door correcte informatie op maat te geven of door huurders door te verwijzen naar de juiste diensten. 

Samen met de andere diensten willen we mee evolueren naar een woonmaatschappij, waar alle huurders zich thuis kunnen voelen in hun woning. Onze ambitie reikt dan ook verder dan het behandelen van sociale klachten. Wij willen inzetten op het betrekken van huurders in het beleid van Thuiswest. Vanuit de dienst Klantenondersteuning willen we weten wat leeft onder onze huurders, zodat we de dienstverlening kunnen afstemmen op de behoeften van de huurders. Als we weten wat er leeft onder onze huurders, dan kan ook de directie beslissingen nemen die gedragen worden door onze huurders.

Heb je een probleem met je buren dat je zelf niet kan oplossen?

Als meerdere bewoners problemen hebben met dezelfde huurder, dan kunnen we bemiddelen. We proberen steeds tot een haalbare oplossing te komen voor alle partijen.

Heb je zelf moeilijkheden met het onderhoud van je woning?

In eerste instantie komen we vanuit onze dienst langs om te luisteren naar je noden. Indien gewenst verwijzen we je door naar andere partners, zoals vb. OCMW of CAW. Samen met hen volgen we je dossier een tijdje op en helpen we mee zoeken naar oplossingen voor je woning gerelateerde problemen.

Wil je je inzetten voor je wijk of je appartementsgebouw?

We zijn steeds op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor hun buurt. Wil je samen met je buren de netheid in de buurt aanpakken? Wil je samen met je buren een stukje groen onderhouden? Ben je geïnteresseerd in onze huurdersadviesraad of in onze werking met de meldpunten? We staan steeds open voor vernieuwende initiatieven en zijn bereid om adviezen op maat te geven. Contacteer ons via het contactformulier.