Energiewijk 2050 - Welke woningen ?

Overzichtsplan volledige wijk 

 

Voor het project is het voorstel om de wijk in Beveren-Roeselare te weerhouden. Dit zorgt ervoor dat de oplossingen voor deze wijk ook een insteek kunnen hebben naar het warmteplan van de stad Roeselare.  

  

Situering van de Wijk.