Kandidaat-huurders beheren voortaan hun dossier online.

7 maart 2024

Kandidaat-huurders van sociale woningen beheren voortaan hun dossier online. Thuiswest biedt ondersteuning bij digitalisering.

Met het Centraal inschrijvingsregister wordt het proces van inschrijving voor een sociale woning vereenvoudigd en transparanter gemaakt. Vroeger konden kandidaat-huurders zich afzonderlijk inschrijven bij verschillende woonmaatschappijen. Met het Centraal Inschrijvingsregister wordt dit proces gecentraliseerd en gedigitaliseerd, waardoor het efficiënter wordt voor alle betrokkenen. Kandidaat-huurders kunnen hun dossier altijd bekijken en aanpassen. Bovendien worden alle gekende gegevens automatisch ingevuld, wat alles een stuk handiger en overzichtelijker maakt.

De komst van het Centraal Inschrijvingsregister brengt ook uitdagingen met zich mee. Alle kandidaat-huurders moeten namelijk op het CIR inloggen met een elektronische ID met pincode of met Itsme. Ook personen die al op de wachtlijst staan, moeten dit zelf doen. Wie zijn dossier niet bevestigt binnen de vooropgestelde termijn, verliest zijn plek op de wachtlijst. Thuiswest begrijpt dat dit een serieuze verandering is voor elke kandidaat-huurder en zet zich in om zo veel mogelijk sensibilisatie en informatie te bieden.

Machteld Demeulenaere, Directeur van Woonmaatschappij Thuiswest, benadrukt het belang van deze overgangsperiode: 'Het herbevestigen van de dossiers van ongeveer 8000 kandidaat-huurders is een uitdagende taak. We willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt. Vaak beschikken mensen die bij Thuiswest aankloppen niet over de nodige kennis om zich via de computer of smartphone te registeren.’

Daarom start Thuiswest nu een campagne op en biedt het extra hulp aan. ‘Op de website van Wonen Vlaanderen staat al veel informatie, inclusief video’s, over hoe kandidaat-huurders kunnen inloggen en hun dossier kunnen bevestigen. Ook op de website van Thuiswest hebben we een duidelijk stappenplan voorzien.

Toch vinden we in dit digitale verhaal persoonlijk contact onmisbaar, daarom hebben we proactief contact gezocht met de betrokken gemeentes en partners om ondersteuning te bieden. We zullen in elke gemeente extra loketmomenten organiseren waar kandidaat-huurders persoonlijk advies kunnen krijgen, inclusief hulp bij het installeren van Itsme en begeleiding bij het herbevestigen van hun digitaal dossier. Daarnaast zal iedereen die op de wachtlijst staat bij Thuiswest een persoonlijke brief ontvangen met gedetailleerde instructies, we zetten extra personeel in en zetten een speciaal telefoonnummer op voor vragen met betrekking tot het Centraal Inschrijvingsregister.’, aldus Demeulenaere.

Wie vragen heeft, kan terecht bij Thuiswest of op de website van Wonen Vlaanderen: www.vlaanderen.be/sociaalhuren.

terug naar overzicht

Kandidaat-huurders beheren voortaan hun dossier online.

Vanaf 18/03 kunnen mensen die een sociale woning zoeken, zich online aanmelden Bestaande wachtlijst-kandidaten ook moeten hun gegevens herbevestigen om hun plaats te behouden.

lees meer...

Inschrijving in VDAB - verplicht vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. 

lees meer...

Project in de kijker

Project in de kijker Project te Poelkapelle, Schiethoek

Woonmaatschappij Thuiswest verkoopt 9 sociale koopwoningen in een nieuwe verkaveling Schiethoek te Langemark-Poelkapelle.

Lees meer...