Energiewijk 2050 - Feiten en context

In juni 2013 werd de herbouw, verkoop en renovatieplanning goedgekeurd en aansluitend in 2014 de onderhoudsplanning goedgekeurd. Het uitgangspunt was de woningen te laten voldoen aan ERP 2020 (Energie Renovatie Programma 2020). Dit zorgde voor een duidelijk doel. Op vandaag ontbreekt zo’n doel voor de komende jaren. Er is enkel het gegeven dat de woningen zullen moeten voldoen aan een EPC waarde van 100 tegen 2050. Hier werd heel recent ook de “Green deal” van de Europese unie aan gekoppeld en was er vanuit de VMSW een eerste aanzet met betrekking tot deze doelstellingen. Dit laatste kan een doel zijn maar het traject of roadmap om hieraan te voldoen ontbreekt nog op vandaag. Waar de doelstellingen van ERP 2020 eenvoudig en eenduidig waren is dit voor een norm EPC 100 heel wat minder. Hier spelen meerdere aspecten een rol waardoor het op vandaag, met de huidige gegevens, moeilijk is om een gedegen keuze en visie te ontwikkelen. Ook, omdat op vandaag altijd naar woningen op zich gekeken werd, minder naar collectieve mogelijkheden op wijkniveau. 

  

In 2019 heeft de huurdersadviesraad gewerkt rond het thema energie. Hieruit zijn een aantal aanbevelingen gekomen die we kunnen meenemen binnen dit project om verder uit te werken. Dit thema leerde Thuiswest dat het niet enkel voldoende is om iets ter beschikking te stellen maar ook om de huurders erin te begeleiden en bewust te maken van de mogelijkheden rond energiebeheer in hun woning. 

  

Daarnaast is het niet altijd makkelijk voor medewerkers van Thuiswest om voeling te krijgen met de huurders om tot een duurzame wisselwerking te komen en het groepsgevoel te bevorderen. In appartementsgebouwen is er hiervoor veelal een eerste aanspreekpunt, namelijk de conciërge. In een wijk, zonder een direct aanspreekpunt is dit nog moeilijker. Bijgevolg is het niet altijd evident om met een positief verhaal huurders te bereiken en hen zo meer te betrekken bij de werking van Thuiswest. 

  

In 2018 en 2019 organiseerde de stad Roeselare in kader van hun stedelijk energieactieplan de City-Zen Roadshow (https://www.klimaatswitch.be/city-zen). Over verschillende workshops gespreid, werd doorgewerkt op ideeën om wijken tot klimaatneutraliteit te brengen. Het niveau waarbij de impact van de wijk op het klimaat tot een minimum wordt gebracht. In 2018 lag Groenpark op de werktafel. In 2019 lag de focus meer op de wijk Krottegem. Welke oplossingen waren er om een woonomgeving met in hoofdzaak een particulier eigendom collectief duurzamer te maken tot het niveau van zo een toekomstige duurzame energiewijk.  

Hiervoor werd een integrale aanpak ontwikkeld op basis van energierenovatie, duurzame energie infrastructuur voor warmte en elektriciteit, renovatie, gedragsbeïnvloeding, mobiliteit, ontharding, vergroening, financiering, enz.. Deze legislatuur wil de stad Roeselare dit instrumentarium verder verfijnen en uitrollen in bestaande wijken zoals Krottegem. De instrumenten ontwikkelt in Beveren-Roeselare leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Ze dragen bij tot de klimaatdoelstellingen en oplossingsstrategieën van de stad Roeselare om de bebouwde omgeving naar klimaatneutraliteit te doen opschuiven.  De relatie tot Krottegem en centrum van Beveren maakt het project in Beveren-Roeselare tot een sleutel om deze driehoek van de stad te activeren rond innovatie klimaat-, energie- en financieringsoplossingen waarbij burgers direct betrokken kunnen worden.