Energiewijk 2050 - Scope van project

We streven een zo groot mogelijk aantal woningen binnen eenzelfde wijk op te nemen met een “slechte” energetische prestatie en een standaard energievoorziening van elektriciteit en gas. De impact op de energiefactuur is hier het grootst en het gedrag van de huurder draagt extra bij tot het verbruik. Daarnaast zijn deze woningen representatief voor ons patrimonium waar we de komende jaren zullen moeten op inzetten om deze te laten voldoen aan toekomstige normen. We denken dan vooral aan de energiedoelstellingen voor woningen in Vlaanderen die moeten gehaald worden tegen 2050. Niet enkel de EPC waarde zal moeten verbeteren maar er zal zich waarschijnlijk ook een transitie voordoen van de energiedrager. 

  

Daarnaast hebben we nog een aantal woningen binnen ons patrimonium met elektrische accumulatiekachels. Aanpassingen hieraan zijn reeds voorzien in de onderhoudsplanning voor de komende jaren. Echter, gezien de mogelijke evolutie van zonnepanelen binnen ons patrimonium via het project Aster, wordt een metering uitgerold binnen een appartementsgebouw met elektrische verwarming. Dit moet toelaten om het benodigde verbruik juist in kaart te brengen en toekomstige investeringen en hun impact ervan juist in kaart te brengen. Hierbij denken we dan aan zonnepanelen en warmtepompen of een aansluiting op het warmtenet. Op basis van de meetgegevens moet het mogelijk zijn om de verschillende puzzelstukjes te kunnen leggen en ook het klassieke denkpatroon hier te doorbreken. Door de metering en opvolging van deze accumulatiekachels is het dan ook perfect haalbaar om na te gaan of het nog opportuun is om een flankerende maatregel uit te rollen naar deze huurders toe in afwachting van renovatie. Hierbij denken we dan aan het principe dat mogelijk is via June om automatisch de goedkoopste energieleverancier te kiezen zonder dat dit een extra last meebrengt voor de huurder. 

  

De meest recente woningen laten we hier nog buiten beschouwing omdat de winsten bij deze beperkt blijven en we nadien met een aantal goede praktijkvoorbeelden alsnog informatie kunnen aanleveren naar deze huurders en hun verbruik zullen kunnen optimaliseren via de toolkit die zal uitgerold worden. 

  

Het zwaartepunt van dit project zal qua metering en werklast echter blijven liggen bij de woningen met een standaard energievoorziening van elektriciteit en gas. Afhankelijk van de mogelijkheden kan er binnen dit project geschaald worden waarbij dan in eerste instantie gedacht wordt aan de woningen maar er kan ook ingespeeld worden op vragen of opportuniteiten bij de appartementsgebouwen.