Energiewijk 2050 - Voorgeschiedenis

In 2010 realiseerde Thuiswest reeds een project rond energie. Dit project kaderde in de toenmalige oproep tot het bekomen van EFRO subsidies door te werken rond energiebesparing. Toen was de insteek ook tweeledig, impact van enerzijds Thuiswest als eigenaar en anderzijds de huurder via zijn bewonersgedrag.  Hierbij werd er een samenwerking opgezet met de respectievelijke gemeentes, de energiesnoeiers en Thuiswest.  Er werd gebruik gemaakt van het toenmalige project Energiejacht voor wat betreft promomateriaal en de opleiding van energiemeester. Uiteindelijk heeft Thuiswest de voorziene investeringen uitgevoerd maar was de opvolging rond het bewonersgedrag en de impact hiervan op zijn huishouding geen succes. Een conclusie toen was dat bij nieuw project we onafhankelijker moeten worden wat betreft data verzamelen, en er korter op de bal moet gespeeld worden in de communicatie en terugkoppeling naar de huurders toe.  Er is toen nooit een dynamiek tot stand gekomen. 

In de onderhoudsplanning 2019-2024 werd een gelijkaardig project opgenomen met uitvoering in 2020. Initieel was het de bedoeling om hiervoor de wijk “Biezenhof” te nemen. Tijdens de voorbereiding en uitwerking, werd de wijk te Beveren-Roeselare beter geschikt gevonden hiervoor.