Sociale klachten

Tevreden of niet?

Thuiswest zet zich in voor goed en betaalbaar wonen. Dit doen wij door onze dienstverlening centraal te stellen en continu te verbeteren. Ben je tevreden, of juist niet; wil je iets bijdragen? Wij horen dat graag. Zo kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren.

Een compliment of tip geven

Je bent tevreden met de dienstverlening van Thuiswest of een medewerker heeft iets goeds gedaan? Geef dan een compliment. Dat kan via het formulier Compliment geven.

Ben je toch ergens niet tevreden over en heb je een klacht? Of misschien heb je een handige tip om onze dienstverlening te verbeteren? Laat het ons weten. Hiervoor kan je het klachtenformulier gebruiken. We proberen jouw klacht dan samen op te lossen.

Met een klacht bedoelen wij elke uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of product. Het gaat dus over de prestatie of het functioneren van Thuiswest en haar medewerkers. Deze klacht zal behandeld worden door de klachtenbehandelaar volgens de bepalingen van het Klachtendecreet van 1 juni 2001.

Als je niet tevreden bent met de wijze waarop jouw klacht behandeld werd, dan kan je hiertegen schriftelijk of mondeling klacht indienen bij de ombudsdienst. Je kunt hierover informatie verkrijgen bij de Vlaamse infolijn via het gratis nummer 1700 of via www.vlaanderen.be/contact

Op 23 januari 2018 keurde de raad van bestuur de procedure volgens het klachtendecreet goed.  

Wil je een technische melding doen?

Technische meldingen worden niet als klacht beschouwd. Heb je een technisch mankement aan je woning? Neem dan contact op met onze technische dienst.

Als de herstelling van het mankement na herhaalde meldingen uitblijft en de herstelling valt ten laste van Thuiswest, dan kan je wel contact opnemen met klachtenbehandelaar Hanne Mistiaen.

Burenklachten?

Slecht onderhoud van woning of tuin, lawaaihinder en burenruzies zijn vaak voorkomende klachten. Vanuit Thuiswest kunnen we bemiddelend optreden en zoeken we steeds naar haalbare oplossingen.

  • Bij slecht onderhoud zullen we samen met de huurder bekijken wat de mogelijkheden zijn. Indien blijkt dat het opnemen van het onderhoud van de woning niet zo evident is voor een huurder, dan zullen we doorverwijzen naar partners, zoals vb. CAW voor woonbegeleiding. Het CAW gaat aanklampend te werk en zet vooral in op het aanleren van woonvaardigheden.
  • Bij lawaaihinder, burenruzies, vandalisme,... kunnen we tussenkomen door de overlastveroorzaker te contacteren. Als meerdere buren problemen hebben met één bewoner, dan zullen we ook hier verdere stappen zetten, zodat de rust kan terugkeren. Een sociale huisvestingsmaatschappij heeft echter niet dezelfde mogelijkheden en bevoegdheden als de politie. Vaststellingen van overlast moeten door de politie gebeuren en alleen een vrederechter kan maatregelen opleggen bij burenruzies. Als de hinder bewezen is door schriftelijke getuigenissen en/of door PV’s, kan Thuiswest een gerechtelijke procedure opstarten tegen de veroorzaker van de hinder. 

Indien je hinder ondervindt, dan kan je contact opnemen met jouw huurbegeleiding.