Complimenten en klachten

Thuiswest zet zich in zodat mensen goed en betaalbaar kunnen wonen. We vinden het belangrijk om onze service steeds te verbeteren. Ben je blij met wat we doen, of juist niet? Wil je iets toevoegen? We horen graag van je, zodat we onze service steeds kunnen verbeteren.

Heb je een klacht?

Als er iets is waarover je niet tevreden bent of als je een klacht hebt, horen we graag van je. Misschien heb je ook handige tips om onze service te verbeteren. Gebruik het klachtenformulier om ons op de hoogte te stellen, en we doen ons best doen om samen een oplossing te vinden.

Wat is een klacht?

  • Elke vorm van ontevredenheid over een bewezen dienst, persoon of product.
  • Het heeft betrekking op de prestaties of het functioneren van Thuiswest en haar medewerkers.
  • De klacht wordt behandeld volgens de bepalingen van het Klachtendecreet van 1 juni 2001, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur op 23 januari 2018.

Ben je niet tevreden hoe jouw klacht werd behandeld?

Als je niet tevreden bent met de wijze waarop jouw klacht behandeld werd, dan kan je hiertegen schriftelijk of mondeling klacht indienen bij de ombudsdienst. Je kunt hierover informatie verkrijgen bij de Vlaamse infolijn via het gratis nummer 1700 of via www.vlaanderen.be/contact

Wil je een compliment geven?

Ben je blij met hoe Thuiswest je heeft geholpen of heeft een medewerker iets positiefs gedaan? Geef dan een compliment! Je kunt dit doen via het "Compliment geven" formulier. Wij zorgen ervoor dat jouw waardering bij de juiste collega('s) terechtkomt!

Wil je een technische melding doen?

Technische meldingen of reparaties aanvragen worden niet als klacht beschouwd. Heb je een technisch mankement aan je woning? Neem dan contact op met onze technische dienst.

Als de herstelling van het mankement na herhaalde meldingen uitblijft en de herstelling valt ten laste van Thuiswest, dan kan je wel contact opnemen met ons via het klachtenformulier.

Problemen met buren?

Klachten over slecht onderhoud van een woning of tuin, geluidsoverlast en ruzies met buren komen vaak voor. Bij Thuiswest streven we ernaar om te bemiddelen en samen oplossingen te vinden.

  • Als een woning slecht wordt onderhouden, bespreken we samen met de huurder welke mogelijkheden er zijn. Als het voor een huurder lastig is om het onderhoud zelf aan te pakken, verwijzen we door naar partners zoals het CAW voor woonbegeleiding. Het CAW biedt intensieve ondersteuning en richt zich vooral op het aanleren van vaardigheden voor het wonen.
  • Bij geluidsoverlast, ruzies tussen buren, vandalisme, enzovoort, nemen we contact op met de veroorzaker van de overlast. Als meerdere buren problemen hebben met één bewoner, ondernemen we verdere stappen om de rust te herstellen. Het is belangrijk op te merken dat een sociale huisvestingsmaatschappij niet dezelfde bevoegdheden heeft als de politie. Politie moet vaststellingen van overlast doen, en alleen een vrederechter kan maatregelen opleggen bij burenruzies. Als de overlast is bewezen met schriftelijke getuigenissen en/of proces-verbaal, kan Thuiswest een gerechtelijke procedure starten tegen de overlastveroorzaker.
 

Als je overlast ervaart, neem dan contact op met jouw huurbegeleiding.