Geschiedenis Thuiswest

1 juli 2023  - Oprichting Thuiswest

Bouwmaatschappij De Mandel, IZI wonen, Sociaal Verhuurkantoor regio Izegem en Sociaal verhuurkantoor Regio Roeselare gaan voortaan samen door het leven als de nieuwe woonmaatschappij Thuiswest.

2017 – Oprichting IZI Wonen

Op 20 november 2017 werd een intentieverklaring ondertekend over de fusie van de twee sociale huisvestingsmaatschappijen: De Mandelbeek en de Izegemse Bouwmaatschappij. De fusie werd pas concreet anderhalf jaar later na de beslissing van de bijzondere algemene vergaderingen van 27 en 28/05/2019. Bij deze gelegenheid werd de naam van de fusiemaatschappij gewijzigd naar cvba IZI wonen. IZI wonen is actief in het aanbieden van huur- en koopwoningen in de 6 aangesloten gemeentes (Izegem, Ingelmunster, Pittem, SEW (Ledegem), Kortemark, Wingene). Het patrimonium bestaat op datum van fusie uit 894 woonentiteiten.

2006 – Oprichting SVK Regio Roeselare

Het Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare vzw werd eind 2006 opgericht op initiatief en onder impuls van de stad Roeselare. De gemeentes Hooglede, Lichtervelde, Ardooie, Moorslede en Staden maakten deel uit van het werkingsgebied van het sociaal verhuurkantoor.

2005  - Overname Huisvestingsmaatschappij voor Midden-West-Vlaanderen door De Mandel

Op 27 oktober 2005 nam De Mandel de Huisvestingsmaatschappij voor Midden-West-Vlaanderen over. Hiermee verruimde zij haar werkveld. Vanaf dan beheerde De Mandel ook sociale leningen, en zet het werk van de huisvestingsmaatschappij verder in de regio Roeselare-Tielt.

1945 - 1961 – De Mandelbeek wordt regionale bouwmaatschappij

Tot 1945 bleven de activiteiten van De Mandelbeek beperkt tot de eigen gemeente. Na de tweede wereldoorlog evolueerde de maatschappij van een louter lokale naar een regionale bouwmaatschappij, dankzij het toetreden van 5 nieuwe gemeenten-vennoten. Na het aansluiten in 1955 van de gemeente Pittem, volgde in 1959 de gemeente Sint-Eloois-Winkel, in 1960 de gemeente Emelgem, in 1961 de gemeente Wingene en in 1965 de gemeente Kortemark.

1940  - 1950: Overnames door De Mandel

Oorspronkelijk was De Mandel enkel actief in Roeselare. In de beginjaren werd er herhaaldelijk op aangedrongen dat De Mandel een gewestelijke Woonmaatschappij moest worden. Het schepencollege van Roeselare meende echter dat in Roeselare alleen genoeg werk aan de winkel was... Tot het einde van de jaren '40 had iedere gemeente zijn Woonmaatschappij. In de jaren '40 en '50 werd overgegaan tot een aantal fusies. In West-Vlaanderen nam De Mandel zes maatschappijen over:

  • De Deeve (Meulebeke) op 20.9.1938
  • De Toekomst (Lichtervelde) op 29.6.1938
  • Voor Huis en Land (Ledegem) op 24.7.1950
  • De Verwoeste Gewesten (Westhoek) in 1951
  • Eigen Haard (Ardooie) op 9.3.1958
  • Eigen Haard (Rumbeke) op 4.7.1970

Een aantal gemeenten die voorheen niet aangesloten waren, werden eveneens aandeelhouder. Door deze fusies en toetredingen werd De Mandel actief in 22 gemeenten (44 deelgemeenten). Daarmee werd zij de grootste huisvestingsmaatschappij van West-Vlaanderen.

1922 – Oprichting De Mandelbeek & NV Woninghulp

Na het bekomen van de erkenning door de toenmalige Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken werd bouwmaatschappij De Mandelbeek officieel gesticht op 17 december 1922.

Haar erkenning en statuten verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 1923 onder het nummer 65 en haar maatschappelijke zetel werd gevestigd in het gemeentehuis van Ingelmunster.

Op ongeveer hetzelfde ogenblik werd ook een sociale kredietmaatschappij, NV woningshulp, opgericht. De maatschappij werd erkend door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas die toen nog een financiële overheidsinstelling was.

De stichters van beide maatschappijen waren hoofdzakelijk sociaal voelende Ingelmunsternaren. Ze hadden twee doelen voor ogen: het bouwen en beschikbaar stellen van goedkope en gezonde woningen voor de werknemersbevolking uit de gemeente en de bewoners ervan de mogelijkheid bieden om via een sociale lening tegen een lage rentevoet ook eigenaar te worden.

1920  - Oprichting De Mandel

De Mandel werd gesticht op 3 september 1920, en is hiermee één van de oudere sociale huisvestingsmaatschappijen. De bouw van sociale woningen vormde een wezenlijk onderdeel van de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog.