Feestdagen en sluitingsdagen Thuiswest

 

Maandag, 25 december 2023 Kerstdag
Dinsdag, 26 december 2023 2e Kerstdag
Maandag, 1 januari 2024     Nieuwjaar
Dinsdag, 2 januari 2024 2e Nieuwjaar
Maandag, 1 april 2024 Paasmaandag
Woensdag, 1 mei 2024 Dag van de arbeid
Donderdag, 9 mei 2024 O.H. Hemelvaart
Maandag, 20 mei 2024 Pinkstermaandag
Donderdag, 11 juli 2024 Vlaamse feestdag
Donderdag, 15 augustus 2024 O.L.V. Hemelvaart
Vrijdag, 1 november 2024 Allerheiligen
Woensdag, 25 december 2024 Kerstdag
Donderdag, 26 december 2024 2e Kerstdag