Nuttige links

Energie

Energie- en milieu-informatiesysteem van het Vlaamse Gewest:

www.emis.vito.be

VREG:

www.vreg.be

Informazout:

www.informazout.be

Juridische info

Huurdersbond West-Vlaanderen:

https://huurdersplatform.be/hb/west-vlaanderen/

Advocaten:

www.advocaat.be

Europees Hof van de Rechten van de Mens:

www.echr.coe.int

Ministerie van Justitie: 

www.just.fgov.be

Wetgeving aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:  

www.privacy.fgov.be

Onroerende Voorheffing

https://www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing

Premies zoeken

Premiezoeker

Sociale huisvesting

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen: www.vmsw.be.

De adressen van de sociale huisvestingsmaatschappijen kunt u eveneens vinden op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

 

 

Kandidaat-huurders beheren voortaan hun dossier online.

Vanaf 18/03 kunnen mensen die een sociale woning zoeken, zich online aanmelden Bestaande wachtlijst-kandidaten ook moeten hun gegevens herbevestigen om hun plaats te behouden.

lees meer...

Inschrijving in VDAB - verplicht vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. 

lees meer...

Project in de kijker

Project in de kijker Project te Poelkapelle, Schiethoek

Woonmaatschappij Thuiswest verkoopt 9 sociale koopwoningen in een nieuwe verkaveling Schiethoek te Langemark-Poelkapelle.

Lees meer...