Reglement van inwendige orde

Het reglement van inwendige orde kwam tot stand door een sterke samenwerking tussen de huurdersadviesraad en de raad van bestuur. Eind 2016 ontving de raad van bestuur het advies en nam de adviezen op de meeste vlakken mee bij de opmaak van het reglement. Zo kon een reglement ontstaan dat zowel door de huurders, als door het bestuur van Thuiswest gedragen wordt.

Het reglement van inwendige orde is een essentieel onderdeel van de huurovereenkomst. Het doel van het reglement is de leefbaarheid tussen alle huurders te garanderen. Het reglement bevat bepalingen voor een goede omgang tussen huurders, zodat het goed wonen is voor iedereen.

Thuiswest kan zich beroepen op de bepalingen in dit reglement om huurders aan te spreken. Als huurders ernstige en/of blijvende overtredingen doen ten aanzien van het reglement van inwendige orde, dan kan Thuiswest het huurcontract opzeggen.

Het reglement van inwendige orde is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Thuiswest op 28/02/2017 en treedt in werking op 01/03/2017.

Hier vindt u het reglement van inwendige orde geldig voor huurwoningen, eigen woningen en ingehuurde woningen (PDF) en voor appartementen, eigen appartementen en ingehuurde appartementen (PDF).