Mijn huishuur

Betaling van de huur

De huur moet elke maand voor de 10° van de maand betaald worden.

De huur kan op verschillende manieren betaald worden:

  • Met de overschrijvingsformulieren die Thuiswest u bezorgt  
  • Met automatische betaalopdracht:  de huurder geeft aan de bank de opdracht om elke maand, voor de 10°, de huurprijs over te schrijven op de rekening van Thuiswest
  • Met domiciliering : Thuiswest vraagt aan uw bank om de betaling te doen

Om betaling van de huur met domiciliering in orde te maken, volstaat het om uw rekeningnummer bij de bank aan Thuiswest door te geven

De betaling van de huur is één van de meest belangrijke verplichtingen van de huurovereenkomst.  De stipte betaling van de huur wordt maandelijks gecontroleerd.  Laattijdige of slechte betalers worden desnoods gerechtelijk vervolgd en dit kan  tot uithuiszetting leiden.

Sancties indien huurder niet voldoet aan zijn verplichtingen

Oorzaak

Sanctie

Valse gegevens bezorgen bij aanvraag van de woning

Aanvraag wordt vernietigd

Niet bezorgen van gezins- en inkomensgegevens op verzoek van Thuiswest

Aanrekenen van de hoogst mogelijke huurprijs

Het niet kunnen voorleggen van een bewijs dat de brandverzekering voor het gebouw in orde is

Huurovereenkomst wordt opgezegd

Iemand laten bijwonen zonder dit aan te geven

Aanrekenen van de hoogst mogelijke huurprijs met terugwerkende kracht.  In het geval de bijwoner niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet: onmiddellijke verhuis uit de woning.  Bij gebrek opzeg van de huurovereenkomst voor alle inwoners.

Inkomstengegevens vervalsen of achterhouden

Aanrekening van de hoogst mogelijke huurprijs

Woning verwaarlozen, slecht onderhoud of het rustig huurgenot niet respecteren

Opzeg van de huurovereenkomst

Huur niet tijdig betalen

Bij tweede aanmaning: 10% kosten + maningskosten

Bij niet betalen na tweede aanmaning: ontbinding van de huurovereenkomst (Vredegerecht)

Kandidaat-huurders beheren voortaan hun dossier online.

Vanaf 18/03 kunnen mensen die een sociale woning zoeken, zich online aanmelden Bestaande wachtlijst-kandidaten ook moeten hun gegevens herbevestigen om hun plaats te behouden.

lees meer...

Inschrijving in VDAB - verplicht vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. 

lees meer...