Mijn plaats op de wachtlijst

Wachtlijst Huren

Vanwege een grote software aanpassing, waarbij de systemen van de voormalige huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren worden samengevoegd tot één systeem, is het nu niet langer mogelijk om de wachtlijst op de website van De Mandel te consulteren.

Vanaf 18 maart 2024 zullen de huidige wachtlijstposities voor heel Vlaanderen te zien zijn op de website van www.vlaanderen.be/sociaalhuren.

We begrijpen dat dit voor onze kandidaat-huurders vervelend is, omdat we momenteel geen duidelijk beeld kunnen geven van de plaats op jouw wachtlijst.

Belangrijk: gedurende deze periode zullen onze toewijzingsprocedures gewoon blijven doorgaan.

Wachtlijst Kopen

Kandidaat-kopers kunnen hier de wachtlijst voor een koopwoning bekijken: https://kandidaatkoper.vmsw.be/