Burenconflicten en overlast

Ervaar je problemen met jouw buren?

In gebouwen of wijken waar veel mensen samenwonen, moet je rekening houden met je buren.

Het is mogelijk dat er klachten zijn over slecht onderhoud van woningen of tuinen, geluidsoverlast en burenruzies. Thuiswest zal bemiddelen en samen een oplossing zoeken:

  • Als een woning slecht wordt onderhouden, bespreken we samen met de huurder welke mogelijkheden er zijn. Als het voor een huurder lastig is om het onderhoud zelf aan te pakken, verwijzen we door naar partners zoals het CAW voor woonbegeleiding. Het CAW biedt intensieve ondersteuning en richt zich vooral op het aanleren van vaardigheden voor het wonen.
  • Bij geluidsoverlast, ruzies tussen buren, vandalisme, enzovoort, nemen we contact op met de veroorzaker van de overlast. Als meerdere buren problemen hebben met één bewoner, ondernemen we verdere stappen om de rust te herstellen.

Het is belangrijk op te merken dat de woonmaatschappij niet dezelfde bevoegdheden heeft als de politie. Politie moet vaststellingen van overlast doen, en alleen een vrederechter kan maatregelen opleggen bij burenruzies. Als de overlast is bewezen met schriftelijke getuigenissen en/of proces-verbaal, kan Thuiswest een gerechtelijke procedure starten tegen de overlastveroorzaker.

Als je overlast ervaart, neem dan contact op met jouw huurbegeleiding.