Rechten en plichten van de huurder

Niet alle rechten en plichten voor huurders staan hieronder vermeld. De regels van de wet gelden altijd.

De huurder moet alle herstellingen ten laste van de huurder uitvoeren

In het Ziezo-boekje kan je opzoeken welke herstellingen ten laste zijn van de huurder.

Herstellingen na inbraak

Thuiswest is NIET verzekerd voor diefstal in de woning. De woonmaatschappij herstelt op kosten van de huurder de schade aan het gebouw na diefstal, maar zij vervangt geen beschadigde of gestolen goederen van de huurder! Sluit daarom zelf een verzekering tegen diefstal en vandalisme af.

Verwittig bij inbraak ALTIJD de politie. Die zal een proces-verbaal opmaken. Heb je een verzekering? Verwittig dan ook jouw verzekeringsagent. Vindt de politie de dader? Dan moet de dief de schade betalen.

Onderhoud en herstellingen aan het 'openbaar domein'

Het gebied tussen de weg en de rooilijn noemt men het 'openbaar domein'. De herstellingen en het onderhoud hiervan zijn ten laste van de gemeente. Per wijk of gemeente is de rooilijn echter anders. Vraag daarom altijd eerst aan Thuiswest voor welk deel de gemeente verantwoordelijk is.

Meldingsplicht bij schade

Is er in jouw woning schade ten laste van Thuiswest? Dan moet je onmiddellijk Thuiswest verwittigen. Men noemt dit de 'meldingsplicht'. Verwittig je niet? Dan kan Thuiswest later de kosten van bijkomde schade aan jou aanrekenen.

Veranderingswerken door de huurder

Wil je veranderingswerken doen in jouw woning, zoals:

  • Een terras uitbreiden
  • Een tuinhuis of hok plaatsen
  • Een douche plaatsen in plaats van een ligbad
  • Stopcontacten bijplaatsen
Veranderingswerken moeten via dit contactformulier gemeld worden aan Thuiswest. Pas na schriftelijke toestemming van Thuiswest, mag je de werken uitvoeren.
Heb je de schriftelijke toestemming niet? Dan kan Thuiswest eisen dat je alles terug afbreekt en in de oorspronkelijke toestand herstelt.
 

Kennis Nederlandse taal

Sinds 1 november 2017 is de taal- en inburgeringsbereidheid vervangen door de taalkennisverplichting. Vanaf 1 januari 2023 moet je als huurder 2 jaar na aanvang van de huurovereenkomst over een niveau A2 Nederlands beschikken; tenzij je vrijgesteld bent of uitstel krijgt.

Inschrijving VDAB

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle niet-beroepsactieve huurders met arbeidspotentieel zich inschrijven bij de VDAB. Het gaat om alle niet-werkende huurders met een beroepsactieve leeftijd (tot de leeftijd van 64 jaar), tenzij je door billijkheidsredenen of uitzonderingsvoorwaarden niet in staat bent om te werken of actief naar werk te zoeken.

De personen die niet aan de voorwaarde moeten voldoen, beschikken (tijdelijk) niet over arbeidspotentieel. Het gaat om:

  • uitkeringsgerechtigde personen voor wie een uitzondering geldt door billijkheidsredenen, namelijk personen die een leefloon ontvangen en over wie het OCMW beslist dat zij door billijkheidsredenen niet kunnen werken.
  • personen die niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of een erkende handicap.

Het reglement van inwendig orde

Op 28/02/2017 keurde de raad van bestuur het nieuwe reglement van inwendige orde goed. Het reglement van inwendige orde kwam tot stand door een sterke samenwerking met de huurdersadviesraad die zich een jaar lang in dit thema verdiepte. Het nieuwe reglement treedt in werking vanaf 01/03/2017 en heeft als doel om de leefbaarheid tussen alle huurders te garanderen. Wij vragen medewerking van alle huurders om de regels na te leven. Thuiswest zal zich beroepen op de bepalingen in dit reglement om huurders aan te spreken. Als huurders ernstige en/of blijvende overtredingen doen ten aanzien van het reglement van inwendige orde, dan kan Thuiswest het huurcontract opzeggen.

Het reglement kan je hier voor appartementen en hier voor woningen lezen.

Kandidaat-huurders beheren voortaan hun dossier online.

Vanaf 18/03 kunnen mensen die een sociale woning zoeken, zich online aanmelden Bestaande wachtlijst-kandidaten ook moeten hun gegevens herbevestigen om hun plaats te behouden.

lees meer...

Inschrijving in VDAB - verplicht vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. 

lees meer...