Ik wil mijn huur opzeggen

De huurovereenkomst kan op ieder moment opgezegd worden per aangetekende brief of in ons kantoor. De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het hele gezin de woning verlaten, dan moeten alle huurders samen de huurovereenkomst opzeggen.

De opzegtermijn is drie maanden, behalve bij opname in een woonzorgcentrum of in een voorziening met residentiële opvang voor personen met een handicap. Dan geldt er een opzegtermijn van één maand mits een attest van het woonzorgcentrum, tenzij de familie meer tijd wenst voor de ontruiming.

De opzegtermijn gaat in vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin we de opzeg ontvangen. Wanneer je dus op 20 augustus de opzeg geeft, loopt de periode over september, oktober en november. De woning is dan vrij vanaf 1 december.

Naar het einde toe van de opzegperiode word je gecontacteerd door een toezichter van Thuiswest voor de tegensprekelijke plaatsbeschrijving.

Bij overlijden van de laatste huurder wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden op het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder. In het kader van de ontruiming van de woning kan de familie uitstel vragen aan Thuiswest.

Hieronder vind je modeldocument dat je kan gebruiken om de huur op te zeggen.

Opzeg van de huurovereenkomst (PDF)