Hoe verloopt een opzegperiode van een sociale woning?

Wanneer je de huur hebt opgezegd, zijn er enkele zaken die je als huurder moet regelen. Om het einde van de huurovereenkomst soepel te laten verlopen, geven we je enkele richtlijnen:

Tegensprekelijke plaatsbeschrijving

Een toezichthouder van Thuiswest maakt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op. De afspraak wordt ten vroegste twee weken voor het einde van de huur gemaakt, en houd er rekening mee dat dit alleen tijdens kantooruren kan plaatsvinden.

Let op: op de datum van de plaatsbeschrijving moet de woning volledig leeg zijn

Bij het eerste nazicht moet de woning volledig in orde zijn. Als dat niet het geval is, volgt een tweede nazicht, waarbij je de kans krijgt om de woning in orde te brengen.

Tijdens de plaatsbeschrijving worden de tellerstanden van water, elektriciteit en gas samen met de toezichthouder van Thuiswest opgenomen. Vergeet niet om daarna de opgenomen tellerstanden aan je leverancier door te geven.

Je moet tijdens de plaatsbeschrijving de volgende attesten of bewijsstukken aan de toezichthouder van Thuiswest overhandigen (indien aanwezig in de woning):

  • Vegen schouw (max. 6 maanden oud), ook bij gasverwarming!
  • Reinigen regenwaterput (max. 3 maanden oud)
  • Reinigen septische put (max. 3 maanden oud)
  • Reinigen rioolleiding (max. 3 maanden oud)
  • Schoonmaken controleputje (max. 3 maanden oud)

Sleutels

De sleutels van de woning moeten tijdens het eerste nazicht aan de toezichthouder van Thuiswest worden overhandigd, zelfs als je nog herstellingen aan de woning moet doen.

Belangrijk: geef de sleutel niet zelf aan de nieuwe huurder! De sleutel moet uitsluitend aan de toezichthouder van Thuiswest worden overgedragen.

Nieuwe huurders

Alleen na toestemming van Thuiswest mag je de nieuwe huurder toelating geven om voortijdig over de woning te beschikken. Tot het einde van de huur blijf je aansprakelijk voor alle schade.

Bij overname van persoonlijke zaken is de nieuwe huurder niet verplicht een overnameprijs te betalen. Bijgeplaatste goederen die onroerend worden door bestemming, moeten worden verwijderd als ze niet door Thuiswest worden aanvaard. Indien dit niet gebeurt, moet de woning in zijn oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Bij overname door de nieuwe huurder neemt de maatschappij geen enkele verantwoordelijkheid.

Huur

Tijdens de opzegperiode moet je de huur blijven betalen. De waarborg kan niet worden gebruikt voor de betaling van de huur.

Nog enkele tips: 

Vergeet niet om jouw verhuis te melden aan:

  • De gemeente waar je gaat wonen.
  • Verwittig jouw bank, verzekeringsmaatschappij, werkgever, jouw arts,…
  • Bij Bpost kun je een formulier invullen zodat je zeker bent dat je al je post ontvangt. De Post stuurt je zendingen naar het nieuwe adres. Als je dit wenst, kan Bpost ook je leveranciers op de hoogte brengen van je verhuis.